Jak poznáte, že Vaše dítě fetuje

Jak poznáte, že Vaše dítě fetuje ?

Blíží se doba prázdnin a s tím i větší pravděpodobnost kontaktu Vašeho dítěte s neznámými dětmi, ale i dospělými. Fetování je jedním z nejnebezpečnějších sociálně patologických faktorů naší doby. Je jistě rozdíl v nálezu cigarety s marihuanou a zjištěným rozpíchaných paží po opakovaných aplikacích heroinu. V prvé řadě je však třeba pochopit, že se Vaše dítě začíná měnit. Příznaků bývá více a nemusí být odlišné od běžných projevů dospívání. V prvních fázích závislosti se dotyčný většinou chová normálně. Teprve po určité době je možné konstatovat, že se syn nebo dcera změnil. Jaké to bývají nejčastější změny?
 

 • změna oblečení, určitá četba a hudba v souvislosti s drogami
 • začnete nacházet pomůcky k aplikaci drogy, přes speciální dýmky, papírky k ručnímu balení cigaret, obaly od léků, lžičky, lahve od alkoholických nápojů, apod.
 • výrazné změny v chování, agresivita, lhaní
 • krádeže v domácnosti, půjčování si peněz
 • náladovost a podrážděnost
 • předtím zdravě vyhlížející kluk či dívka začnou vypadat neduživě
 • tendence odcházet z domova na delší dobu bez vysvětlení kam
 • větší nejasné finanční výdaje
 • náhlé zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek
 • nastala ztráta či změna kvalitních přátel, dochází ke vzdalování se od normálních vrstevníků
 • u dětí a dospívajících je časté napojení se na nevhodné, často starší „přátele“. To je velmi závažný příznak.
 • atd.

Poznat na dětech bezprostřední účinky drogy je pro rodiče velmi těžké. Proto je zapotřebí si dětí pozorně všímat delší dobu. K orientaci v nejistotě rodičům dobře poslouží například kniha MUDr. Karla Nešpora: Vaše děti a návykové látky a nebo Alkohol, drogy a vaše děti. V případě nejvyšší nouze viz. www.plbohnice.cz.

MUDr. Pavel Biskup