První pomoc u dětí

První pomoc u dětí

Mezi nejčastější příčiny dětských úrazů patří sportovní poranění, pády z výšek a rovněž poranění při dopravních úrazech. Dle zveřejněných statistik se zvyšuje výskyt komplikací způsobených selháním péče dospělého, ať už náhodným nebo záměrným. V prvním roce života je hlavním důvodem úrazů postupný a poměrně rychlý rozvoj pohyblivosti dítěte.

Tudíž se nejčastěji setkáváme s poraněním způsobeným pádem a požitím nebo aspirací cizích těles. U batolat přistupuje kromě zmíněných nehod i popálení a zejména opaření vařící tekutinou. V předškolním věku a ve školním věku začínají dominovat sportovní úrazy, např. pády z kola či dopravní nehody. Některé závažné úrazy jsou u dětí a mladistvých zaviněny též intoxikací alkoholem a drogami.

Každý úraz má za následek šok. Ke známkám šoku patří, kromě bledé, opocené pokožky a nitkovitého pulsu, především změny chování, neklid, úzkost, až poruchy vědomí. Bohužel, u dětí tyto známky nemusí být tak markantní jako u dospělého. Protišoková opatření v rámci neodkladné první pomoci jsou v zásadě řadu let neměnná. Jedná se o tzv. 5 T, konkrétně ticho, teplo, tekutiny, tišení bolesti a transport.

MUDr. Pavel Biskup