Šelest na srdci

Šelest na srdci

Maminky často při preventivních nebo léčebných prohlídkách, ale i na lékařských pohotovostech vystraší poznámka lékaře: „víte, že vaše dítě má na srdci šelest !?“. Většinou však nejde o nic vážného. Vrozené srdeční vady bývají obvykle odhaleny ještě před narozením dítěte nebo krátce po narození. Nejčastějším šelestem, tedy zvukem, který slyší lékař při poslechu ozev srdíčka, je způsoben prouděním krve, nikoli např. vadou chlopní či vadou velkých cév. Odliší se tím, že je přítomen výhradně ve fázi stažení srdce, tzv. systole, mění se s polohou těla, někdy je slyšet, někdy ne. Může se objevit náhle při horečce, infekci dýchacích cest či větší fyzické zátěži dítěte. Také při velké chudokrevnosti není šelest vzácností. Tyto šelesty se nijak nemusí léčit a nejsou nebezpečné. Časem a vývojem vymizí. Při pochybnostech o příčinách šelestu na srdci je však vždy lepší vyšetření u specialisty – kardiologa.

MUDr. Pavel Biskup