Ceník poskytovaných zdravotních nebo administrativních služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami

Platnost od ledna 2023

Řidičský průkaz 500,- Kč

Zdravotní průkaz 200,- Kč

Zdravotní potvrzení pro sportovní oddíl 200,- Kč

Potvrzení přihlášky na tábor, školy v přírodě
a jiná sportovní soustředění 150,- Kč

Potvrzení přihlášky do mateřské školy 150,- Kč

Potvrzení přihlášky na střední školu,
učiliště, gymnasium a vysokou školu 200,- Kč

Potvrzení na plavecký kurz 150,- Kč

Vypsání pojistné události (úraz) 200,- Kč

Potvrzení na svářečský průkaz 500,- Kč

Potvrzení na brigádu 200,- Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro studium na škole 200,- Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace na vlastní žádost 300,- Kč

Aplikace vakcíny mimo základní očkování 250,- Kč

Aplikace dvou donesených náušnic
chirurgickou jehlou VASOFIX Safety 300,- Kč

Aplikace dvou plastových dočasných náušnic
nastřelením přístrojem PIERSER BLOMDAHL 550,- Kč

Kopie záznamu o očkování 100,- Kč

Doklad o dočasné neschopnosti ke studiu, tzv. "omluvenka"   50,- Kč