Novinky v očkování proti meningokokům

Novinky v očkování proti meningokokům

V září 2010 je v České republice dostupná meningoková tetravakcína k použití u dětí starších 11 let. V druhé polovině roku 2011 se očekává rozšíření registrace této tetravakcíny k použití pro děti od 2 let věku. Vzhledem k tomu, že infekční onemocnění mozku působí v České republice vysokou úmrtnost zejména u dospívajících chlapců, je možné zařazení vakcíny do očkovacího schématu dětí velmi vhodné.

Složení nové vakcíny je důležité i pro cestovatele do zahraničí. Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy při Státním zdravotním ústavu v Praze doporučuje provést základní vakcinaci ve věku 2-6 let a ve věku 11-14 let provést revakcinaci výše zmíněnou meningokoku tetravakcínou k získání robusní a dlouhodobé antimeningokové imunity. To znamená, že do věku 14 let je dítě proočkováno dvěma dávkami očkovací látkami proti Neisseria meningitidis, původci invazivního meningokového onemocnění.

Meningokokové onemocnění patří i v době medicínského pokroku mezi nejzávažnější infekční onemocnění vzhledem k vysoké smrtnosti. Poutá pozornost laické i odborné veřejnosti díky rychlému rozvoji závažného klinického stavu z plného zdraví během několika hodin. Nejnovější poznatky ze zemí, kde již byla vakcína zařazena do očkovacího schématu dětí, ukázaly, že k získání celoživotní imunity je potřeba provést výše uvedenou revakcinaci (přeočkování).

Zdravotní pojišťovny pořizovací náklady na očkovací látky a aplikace praktickým lékařem nehradí. Zároveň musím zdůraznit, že u každého dítěte je potřeba promyslet takovou strategii aplikací vakcín, aby nedošlo k časovým kolizím v aplikaci jiných očkovacích látek a tím ke zvýšení nežádoucích rizik. Více informací Vám poskytneme v ordinaci.

dle odborných podkladů NRL SZÚ Praha zpracoval

Září 2011

MUDr. Pavel Biskup