Problematika „tzv. létání kojenců a batolat“

Problematika „tzv. létání kojenců a batolat“

Jistě jste mnozí viděli reportáž, která se týkala kurzu „tzv. létání kojenců a batolat“, a kterou odvysílala v rámci pořadu 168 ČTV dne 9.2.2010. Málokdo však již ví, co si o celé věci myslí odborníci péče o dítě a jaké stanovisko následně zaujalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Komise Ministerstva zdravotnictví pro péči o děti a dorost, v souladu s vyjádřením odborníků z oboru neonatologie, pediatrie, praktického lékařství pro děti a dorost, sociální pediatrie, dětské neurologie, ortopedie, rehabilitace, očního lékařství otorinolaryngologie, psychiatrie, soudního lékařství a Meziresortní pracovní skupiny pro prevenci dětských úrazů, přijala následující stanovisko:

„Tzv. létání kojenců a batolat“, je pohybovou aktivitou, která je pro děti této věkové skupiny jednoznačně riziková. Rychlá změna směru pohybu a velká odstředivá síla při takové pohybové aktivitě mohou způsobit řadu drobných či větších poranění s dlouhodobými či trvalými následky, které se mohou projevit i po delší době. Mezi rizika, popř. poškození, která mohou nastat při „tzv. létání kojenců a batolat“ patří zejména:

  1. drobná i větší poškození centrálního nervového systému
  2. nitrooční krvácení do cév sítnice s přechodným event. trvalým poškozením zraku
  3. poškození kloubního vaziva, pouzdra velkých kloubů s následnou poruchou hybnosti, růstové chrupavky dlouhých kostí
  4. prudké pohyby v oblasti krční páteře jsou rizikové ve smyslu možných drobných poranění, která mohou být patrná až v pozdějším věku a projevit se poruchou hybnosti této části páteři, bolestmi hlavy, atd.
  5. existuje riziko posttraumatické stresové poruchy
  6. existuje reálné riziko vysmeknutí dítěte při prudkých manévrech s následkem těžkého úrazu
  7. pohybová aktivita vykazuje rysy shaken-baby syndromu a sy CAN
  8. pohybová aktivita je v rozporu s Úmluvou o právech dítěte a zákonem o rodině.

Závěr:

„Tzv. létání kojenců a batolat“ patří mezi nestandardní postupy, které nerespektují principy vývojové kineziologie. Neexistují žádné důkazy o prospěšnosti tohoto typu pohybové aktivity. Tyto praktiky lze pokládat za nefyziologické, neopodstatněné a s ohledem na jejich rizikovost za zdraví škodlivé. Tento typ pohybové aktivity považujeme za zcela nevhodný, vysoce rizikový pro kojence a malé děti, hraničící s týráním dětí. Apelujeme proto na rodiče, aby takovýto způsob pohybových aktivit se svými dětmi neprováděli a upozorňujeme je na morální i právní odpovědnost, kterou mají za zdraví svých dětí.

podle materiálů MZ ČR zpracoval MUDr. Pavel Biskup, PLDD, Pyšely 137